logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusze zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-16 lat.
Czas trwania: 10 lekcji o długości 45 lub 90 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród poprzez zróżnicowane rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
dzieci z grup przedszkolnych.
Czas trwania: 160 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych (6-9 lat).
Czas trwania: 180 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  (10-12 lat).
Czas trwania: 315 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Całość materiału prezentowana jest w polskim języku migowym.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice i ich dzieci do 3 rż.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi, zapobieganie przemocy w rodzinie.

Scenariusze zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przedstawienie i wytłumaczenie uczniom problemu dokuczania oraz sposobów radzenia sobie z dokuczaniem.
Scenariusze zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przyblizenie uczniom konsekwencji dokuczania i kształtowanie postawy empatii.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
babcie i dziadkowie dzieci w wieku 0-6 lat.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: wsparcie babć i dziadków w wejściu w nową rolę, podniesienie jakości relacji dziadkowie-wnuki.