logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusze zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-16 lat.
Czas trwania: 10 lekcji o długości 45 lub 90 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród poprzez zróżnicowane rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Całość materiału prezentowana jest w polskim języku migowym.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą.

Scenariusz pikniku edukacyjnego
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 30 minut.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci. 

 

pliki do pobrania:


Historia Kamy - film - plik MP4 - 23,0 MB

Historia Kosia - film - plik MP4 - 23,5 MB

Historia Ojka - film - plik MP4 - 25,4 MB

Historia Wiki - film - plik MP4 - 21,4 MB

Lekcja bezpieczeństwa - scenariusz zajęć - plik PDF - 2,7 MB

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie wiedzy uczniów na temat pojęcia „wizerunek w sieci”. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
dzieci z grup przedszkolnych, w wieku 4-6 lat.
Czas trwania: 5 x 30 minut + zadania dodatkowe.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat internetu, zapoznanie ich z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z urządzeń ekranowych i internetu, oraz uwrażliwienie na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom.