logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.
Czas trwania: 25 minut  (10 modułów).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z podstawowymi zasadami korzystania z nowych mediów i społeczności online, w tym: rozwaga w trakcie publikacji informacji, konieczność konfiguracji parametrów prywatności w serwisach online.
Czas trwania: 20 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel: zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz z konsekwencjami, jakie przynoszą te zjawiska, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.
Czas trwania: 35 minut.

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami poznanymi w sieci. Przekazanie porad na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z cyberprzemocą.
Czas trwania: 20 minut (2 moduły).