logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Wyszukiwarka wymaga włączonej obsługi javascript w przeglądarce.

Kurs e-learning
Cel: poznanie metod diagnozowania przemocy rówieśniczej i konstruowania działań pedagogicznych w oparciu o diagnozę.
Czas trwania: 180 minut.

Kurs e-learning
Cel: przygotowanie profesjonalistów do stworzenia i wdrożenia dokumentu dostosowanego do specyfiki placówki.
Czas trwania: 120 minut.
 
Kurs e-learning
Cel: kształcenie umiejętność rozpoznawania objawów krzywdzenia dziecka.
Czas trwania: 80 minut.
Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczestników kursu ze standardami bezpieczeństwa szkoły w internecie.
Czas trwania: 45 minut.
Kurs e-learning
Cel:
rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów wykorzystywania seksualnego dziecka.
Czas trwania: 40 minut.

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.
Czas trwania: 25 minut  (10 modułów).