logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Wyszukiwarka wymaga włączonej obsługi javascript w przeglądarce.

Kurs e-learning
Cel:
przygotowanie profesjonalistów do diagnozy zagrożeń online, podejmowania udanych działań edukacyjnych oraz skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zagrożeń online.
Czas trwania: 180 minut.
 
Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczestników kursu ze standardami bezpieczeństwa szkoły w internecie.
Czas trwania: 45 minut.

Kurs e-learning Fundacji Orange
Cel: przygotowanie rodziców, edukatorów i opiekunów do procesu wychowania dzieci w świecie nowych technologii, przedstawienie porad i sposobów reagowania na problemy młodych związane z użytkowaniem internetu i nowych technologii
Czas trwania: 90 min

kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z różnymi formami zagrożeń internetowych: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i internetu. 
Czas trwania: 45 minut (7 modułów)..

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie z podstawowymi zasadami korzystania z nowych mediów i społeczności online, w tym: rozwaga w trakcie publikacji informacji, konieczność konfiguracji parametrów prywatności w serwisach online.
Czas trwania: 20 minut (1 moduł).

Kurs e-learning
Cel: zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz z konsekwencjami, jakie przynoszą te zjawiska, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.
Czas trwania: 35 minut.

Kurs e-learning
Cel:
dostarczenie wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami poznanymi w sieci. Przekazanie porad na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z cyberprzemocą.
Czas trwania: 20 minut (2 moduły).