logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Pomoc

6. Proces zgłoszenia na szkolenia i konferencje. Ocena i pobranie zaświadczenia.

W dziale "konferencje i szkolenia otwarte" publikowane są ogłoszenia na temat rekrutacji na wydarzenia edukacyjne organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Artykuł zawiera pełną instrukcję procesu rekrutacji oraz opis kolejnych etapów związanych z oceną wydarzenia i możliwością pobrania zaświadczenia potwierdzającego udział.

 

Krok 1. Założenie konta na platformie. Warunkiem zgłoszenia się na szkolenie/konferencję jest założenie konta na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Krok 2. Logowanie. Użytkownik loguje się do platformy z użyciem loginu (ew. adresu mailowego) i hasła podanego podczas zakładania konta.

Krok 3. Wyszukanie wydarzenia. Użytkownik znajduje interesujące go wydarzenie, zapoznaje się z pełnym opisem i klika w przycisk "więcej".

Krok 4. Zgłoszenie na szkolenie/konferencję. Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy, a następnie wysyła go poprzez kliknięcie przycisku "wyślij formularz".

Krok 5. Potwierdzenie zgłoszenia. Po weryfikacji zgłoszenia organizator drogą mailową potwierdza przyjęcie zgłoszenia lub udział w wydarzeniu. W wysyłanej wiadomości e-mail podane zostają pełne informacje na temat wydarzenia (w tym miejsce, i in.).

DZIEŃ-DNI SZKOLENIA/KONFERENCJI

Krok 6. Weryfikacja obecności. Po szkoleniu organizatorzy w ciągu 3 dni roboczych weryfikują listę obecności i wysyłają do uczestników wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi rejestracji uzupełniającej i/lub oceny wydarzenia i zaświadczeń.

Krok 7. Ocena wydarzenia i pobranie zaświadczenia. Uczestnik szkolenia/konferencji po otrzymaniu wiadomości e-mail od organizatora ma 5 dni roboczych na ocenę wydarzenia oraz na pobranie zaświadczenia. Po tym terminie wydarzenie na platformie zostaje wyłączone. Nie ma możliwości oceny, ani pobrania zaświadczenia. Przycisk "zaświadczenie" pojawi się w tym samym miejscu, w którym był przycisk "ewaluacja". (przykład: zaswiadczenie.png)

 

Zawsze w przypadku pytań prosimy o kontakt