logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

11. edycja Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego

04.07.2016
Serdecznie zapraszamy psychologów, biegłych sądowych oraz studentów ostatniego roku psychologii do udziału w 180-godzinnym cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym w sprawach z udziałem dzieci. Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację!
Cały cykl obejmuje 180 godzin dydaktycznych i realizowany jest w formie 9 weekendowych (sobota-niedziela) 20-godzinnych sesji, organizowanych raz w miesiącu. Wśród prowadzących zajęcia są zarówno eksperci z Fundacji, jak i zaproszeni goście. Studium posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Więcej szczegółów