logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Gdańsk, 2016-2017

08.07.2016
Serdecznie zapraszamy profesjonalistów z wykształceniem kierunkowym (pedagogika, psychologia, resocjalizacja) z minimum rocznym stażem pracu z dziećmi i/lub młodzieżą do udziału w 80-godzinnym cyklu szkoleniowym.

Celem studium jest dostarczenie wiedzy nt. obrazu klinicznego dziecka krzywdzonego i rodziny z problemem przemocy wobec dziecka i/lub wykorzystywania seksualnego dziecka; poznanie technik diagnostycznych stosowanych w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, metod prowadzenia wywiadu klinicznego z dzieckiem oraz metod pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie; dostarczenie wiedzy nt. interwencji prawnej wobec rodziny w sytuacji krzywdzenia dziecka.

Cały cykl obejmuje 80 godzin dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu 4 weekendowych 20-godzinnych zjazdów piątek-niedziela metodą grupowych warsztatów umiejętności psychologicznych.

Termin: październik 2016 - styczeń 2017.
Miejsce: Gdańsk, Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej, ul. Grzegorza Piramowicza 1a.
Więcej szczegółów