logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

10 edycja Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego

27.10.2015
Serdecznie zapraszamy psychologów, biegłych sądowych oraz studentów ostatniego roku psychologii do udziału w 180-godzinnym cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym. Dostępne ostatnie wolne miejsca!

Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego organizowane jest już po raz 10. i jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw potrzebom wynikającym z nowych regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15 z 2005 r. poz. 133). Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i we współpracy z Towarzystwem prowadzone w ramach programu "PARTNER".

Cały cykl obejmuje 180 godzin dydaktycznych i realizowany jest w formie 9 weekendowych 20-godzinnych sesji, organizowanych raz w miesiącu. Wśród prowadzących zajęcia są zarówno eksperci z Fundacji, jak i zaproszeni goście.

Więcej szczegółów (zakres merytoryczny, informacje o prowadzących, zasady odpłatności, zasady rekrutacji) wraz z formularzem zgłoszenia: http://edukacja.fdn.pl/?option=com_szkolenia&optrs=9&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15436&tekst=studium&criteria=&blotem=#opisszkolenia

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!